KENNIS EN PRODUCTINFORMATIE

Vitals beschikt over veel orthomoleculaire kennis. Die kennis delen we graag met professionals via stichting OrthoKennis.

Het doel van stichting OrthoKennis is het verzamelen, documenteren, samenstellen en verspreiden van informatie over generieke stoffen (niet over producten) ter bevordering van gezondheid en welzijn. Via wetenschappelijke artikelen wordt inzicht gegeven in de laatste stand van zaken met betrekking tot nutriënten die veel gebruikt worden in de orthomoleculaire praktijk, evenals monografieën met specialistische en technische informatie die onontbeerlijk zijn voor elke therapeut.

Ga naar de website van stichting OrthoKennis en gebruik de verschillende zoekopties om te vinden wat u zoekt.

Achtergrond
Vanwege huidige Nederlandse en Europese wet- en regelgeving is het ons helaas niet toegestaan u vanuit Vitals uitgebreid te informeren over de werking van onze producten en waar u deze voor kunt inzetten. We informeren u via onze website wel graag over de onderscheidende kwaliteitsaspecten van onze producten en eventuele goedgekeurde gezondheidsclaims. Daarnaast geven we belangrijke informatie over de samenstelling en ingrediënten (bijvoorbeeld met betrekking tot allergenen) en praktische gebruiksadviezen (hoe en wanneer de producten te gebruiken, en eventuele andere aandachtspunten voor een optimaal en veilig gebruik).

Wij verwijzen u graag naar www.voedingssupplementen.info voor meer informatie over de wetgeving die van kracht is omtrent gezondheidsclaims en medische claims en de geschiedenis daarachter.

(Voorlopig) toegestane gezondheidsclaims
Bij elk product staat een kopje over toegestane gezondheidsclaims of voorlopig toegestane gezondheidsclaims. Dit zijn de aanprijzingen die toegestaan zijn bij het reclame maken voor het betreffende product.

In het verleden was het zo dat een leverancier van voedingssupplementen alle gezondheidsbevorderende eigenschappen van het product mocht aanprijzen waarvan hij zelf vond dat deze voldoende onderbouwd waren. Tegenwoordig is dat niet meer zo. De EFSA (European Food Safety Authority) heeft de voedingsbranche alle gezondheidsclaims laten indienen die ze wilde maken en heeft deze beoordeeld. Er zijn maar zeer weinig gezondheidsclaims goedgekeurd. Wat ons betreft ten onrechte.

Gezondheidseffecten van voeding op gezonde mensen zijn soms pas na langere tijd merkbaar en door hun pluriformiteit lastiger te meten. Dat maakt dat effecten van voeding op de gezondheid moeilijk aantoonbaar zijn. Bovendien mag volgens de EFSA het onderzoek niet gedaan zijn op patiënten of mensen met gezondheidsklachten (want dan zou men zich op het gebied van geneesmiddelen begeven), terwijl veel bewijsmateriaal dat ingediend was hier wel uit bestond.

Helaas beperkt deze wetgeving Vitals natuurlijk in het informeren over nieuwe wetenschappelijke inzichten in relatie tot onze producten. Naar de werking van foliumzuur voor het ongeboren kind is bijvoorbeeld decennia lang onderzoek gedaan. Voordat men met 100% zekerheid kon stellen dat foliumzuur belangrijk is voor het ongeboren kind, was het natuurlijk al die tijd wel waar en een feit.

We introduceren soms ook producten waar we zeer weinig over mogen zeggen omdat de onderbouwing zich pas in het beginstadium bevindt (maar wel veelbelovend is) of omdat het onderzoek gedaan is bij mensen met gezondheidsklachten. Daarom bestaat stichting OrthoKennis en we verwijzen graag naar www.orthokennis. nl. Omdat daar geen producten aanbevolen worden, kunt u daar uitgebreide informatie vinden over de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van nutriënten binnen de complementaire geneeskunde.

Botanical on-hold claims
Er is een aparte categorie binnen de claimswetgeving voor kruiden en andere plantaardige preparaten (de zogenaamde ‘botanicals’). De EFSA heeft nog geen beslissing genomen over hoe de ingediende gezondheidsclaims voor dit type nutriënten beoordeeld dienen te worden. Tot de definitieve beoordeling door de EFSA heeft plaatsgevonden zal het nog mogelijk zijn om onder bepaalde voorwaarden gebruik te maken van ingediende, maar nog niet goedgekeurde, gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten (de zogenaamde ‘on-hold claims’). Deze worden in op onze site aangeduid als ‘(voorlopig) toegestane gezondheidsclaims’.